Ara
Personel Daire Başkanlığı

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) Başvuru İşlemleri

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Sonucu Üniversitemizi Kazananlar İçin
 
İlk (Açıktan) Atamalarda Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Diploma Sureti (Noter Tasdikli)
3- Fotoğraf (4 Adet)
4- Adli Sicil Belgesi
5- Kazandı Belgesi
6- Askerlik Belgesi
7- Mal Bildirim Beyannamesi (Çift Taraflı Yazdırılacak)
8- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)
9- Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Formu (2 Adet)
 
Naklen Atamalarda Gerekli Belgeler:
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Diploma Sureti
3- Fotoğraf (4 Adet)
4- Adli Sicil Belgesi
5- Kazandı Belgesi
6- Askerlik Belgesi
7- Mal Bildirim Beyannamesi (Çift Taraflı Yazdırılacak)
 
*** Matbu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.....

21.10.2021 08:30

Hızlı Erişim