Ara
Personel Daire Başkanlığı

İç Kontrol Sistem Bileşenleri

 
1.Kontrol ortamı standartları  
 1. * Etik değerler ve dürüstlük.
 2. * Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 3. * Personelin yeterliliği ve performansı
 4. * Yetki devri
2.Risk değerlendirme standartları
 1. * Planlama ve programlama
 2. * Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3.Kontrol faaliyetleri standartları
 1. * Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 2. * Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 3. * Görevler ayrılığı
 4. * Hiyerarşik kontroller
 5. * Faaliyetlerin sürekliliği
 6. * Bilgi sistemleri kontrolleri
4.Bilgi ve iletişim standartları
 1. * Bilgi ve iletişim
 2. * Raporlama
 3. * Kayıt ve dosyalama sistemi
 4. * Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5.İzleme standartları
 1. * İç kontrolün değerlendirilmesi
 2. * İç denetim

20.10.2021 11:08

Hızlı Erişim