Ara
Personel Daire Başkanlığı

# KPSS ile Üniversitemize atanacak personel hakkında duyuru #

06.01.2023 12:16
Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeler ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaktır.
 
İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)
2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir. Yurtdışı mezuniyeti olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı diplomayı fotokopisiyle birlikte yanında bulunduracaktır.)
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)
4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)
6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)
7- Mal Bildirim Beyannamesi  (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)
8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)
9- Adli Sicil Belgesi  (e-devlet üzerinden alınan belge.)
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)
11- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge.)
12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için tıklayınız.)(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktırAyrıca formun Excel formatında doldurulmuş imzasız hali elektronik ortamda personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.)

DUYURULAR