Ara
Personel Daire Başkanlığı

# Mal Bildirim Beyannamesi Bildirimi Hakkında Yasal Bilgiler #

06.01.2015 00:00

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, bildiriminin yenilenmesine ilişkin 7 nci maddesi hükmü uyarınca, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerin yenilenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Üniversitemizde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan öğretim elemanlarımızın ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan idari personelimizin Mal Bildirimlerini, http://personel.db.firat.edu.tr/tr/node/42 adresinde bulunan Mal Bildirim Formunu kullanarak Şubat ayı sonuna kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırılmak üzere birim amirlerine iletilmesi için gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla. 

DUYURULAR